Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

DOCUMENT SECRET! Notă informativă despre prințul (ne)încoronat din Pind, Alcibiade Diamandi

Mișcarea și acțiunile aromânilor/macedonenilor din capitala României au fost atent monitorizate și urmărite, atât de către autoritățile competente, cât și de presă, în decursul secolelor al XIX-lea și al XX-lea. În presa vremii, precum și în Arhivele Naționale, subiectul chestiunii aromânilor este suficient de bine reprezentat și prezentat, astfel încât cercetătorii să poată să facă analize, comentarii și interpretări despre evenimentele și fenomenele care țineau interesul și atenția opiniei publice din capitală, legat de întâmplările din Turcia Otomană sau, mai târziu, din Peninsula Balcanică.

Advertisements
AurisDent Agentie WebDesign Reclama ta poate fi aici, contacteaza-ma!

Ideea participării la decizii politice a aromânilor apare, în Peninsula Balcanică, coagulată în timpul războaielor balcanice, prin adresarea aromânilor către marile puteri ale vremii cu celebrul manifest ”Macedonia macedonenilor”.  Ideea de stat autonom se conturează în jurul Primului Război Mondial, în Pind, zonă cu preponderență aromână, iar acest proiect politic este reluat și în preajma celui de-Al Doilea Război Mondial, cu sprijinul militar italian. Subiectul referitor la Principatul din Pind rămâne mărginaș și eșuează. În mijlocul acestor evenimente, persoana principală a activității organizatorice va fi Alcibiade Diamandi, despre care sunt insuficiente informații publicate. Acesta, însă, va sfârși tragic în temnițele comuniste și nici în ziua de azi, prin diferitele procese intentate de către familia acestuia, nu s-a elucidat moartea sa din anul 1948.

În documentul de mai jos, avem o notă informativăcu caracter serios, din data de 15 septembrie 1942, realizată de Serviciul Special de Informații, intitulată Acțiunea macedo-română. Această informație a fost comunicată Președintelui Consiliului de Miniștri, Marelui Stat Major, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Străine.Din acesta reiese că existau persoane special însărcinate de către autoritățile competente pentru culegerea unor informații despre aromâni și implicările lor în întâmplările din regiunea Pind. Mai jos, din conținutul complet al notei informative și perioada în care a fost elaborată, se poate observa exact interesul concret al Serviciulul Special de Informații:

Advertisements
24/7 Strategic Communication Solution

“În ziua de 9 Septembrie a.c., a avut loc la sediul Societăţii de Cultură Macedo-Română din Capitală o şedinţă de comitet sub preşedinţia lui Stere Petraşincuşi participarea numiţilor Anton Lega, Dr. Ion N. Zeana, Valeriu Papahagi, Leon I. Boga, Dr. Virgil Caracota, obiectul discuţiilor formându-l, printre altele, problema plecării în Macedonia a tineretului macedo-român din ţară, care a fost înfăţişat că nu mai poate suporta împilările autorităţilor româneşti.

Stere Petraşincu a dat citire unei scrisori din partea lui Alcibiade Diamandi, șeful acțiunii macedonene din teritoriile greceşti şi sârbe aflate sub ocupaţia trupelor italiene, în care acesta cere să i se trimită elemente tinereşi culte din România pentru a putea desăvârşi mişcarea de independenţă a macedo-românilor.”

 

Document. Nota SSI

Document. Nota SSI – Acțiunea macedo-română

signature
Share